Samarbetspartners

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdsföreningen Sörmland har ett nära samarbete med länets hemslöjdskonsulenter och tillsammans skapar vi mötesplatser genom bl.a. kurser, slöjdakademiträffar och slöjdklubbar.

Hemslöjdskonsulenterna tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden. De arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. De förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. I Sörmland finns det tre hemslöjdskonsulenter: en för textil, en för den hårda slöjden (trä och metall) och en konsulent med inriktning mot barn och ungdom.

Konsulenterna främjar slöjden utifrån perspektiven kulturarv, näring och kunskapsförmedling och driver slöjdprojekt, anordnar kurser, workshops, utställningar och andra evenemang. De erbjuder också rådgivning för dig som är yrkesslöjdare eller är allmänt slöjdintresserad. Via konsulenterna kan du köpa material till folkdräkterna från Västra Vingåker och Österåker.

Kontakta dem gärna!

Helena Åberg
hård slöjd, enhetschef
0155-24 57 27
070-946 15 26
Skicka e-post till Helena>

Karin Edlund
textil slöjd, folkdräkter
0155-24 70 94
076- 21 91 11
Skicka e-post till Karin>

Anny Liivamäe
barn och ungdom
0155-24 55 23
076-721 88 80
Skicka e-post till Anny>

Här hittar du mer information om hemslöjdskonsulenternas verksamhet>
 

Studieförbundet Vuxenskolan

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar vi bl.a. slöjdträffar. Finns det inga slöjdträffar där du bor? Med stöd av hemslöjdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan får du tillgång till lokaler, affischer, slöjdlådor med verktyg och material samt möjlighet att marknadsföra via våra kontaktnät.

Är du intresserad av att ordna en slöjdträff? Kontakta oss här>>