Styrelsen

Föreningens styrelse består av elva ledamöter och suppleanter. Styrelsen arbetar helt ideellt och ansvarar för föreningens ekonomi och verksamhet. Oftast deltar någon i styrelsen vid föreningens utåtriktade verksamhet. Du är varmt välkommen att träffa oss i marknadsvimmel, på slöjdträffar eller på slöjddemonstrationer. Vi eftersträvar att styrelsens medlemmar kommer från olika delar av länet.

Är du intresserad av en styrelseplats? Inför varje årsmöte söks nya styrelseledamöter. Hör av dig till ordföranden i föreningen, som kan förmedla kontakten vidare till valberedningen.

Är du inte redan medlem i Hemslöjdsföreningen kan du börja med att klicka på knappen nedan.
 

Styrelse 2017

Ylva G Karlsson, Katrineholm, ordförande
Richard Horner, Nyköping, kassör
Lotta Risberg, Nävekvarn, sekreterare
Kerstin Uppman, Nyköping, ledamot
Åsa Nordqvist, Katrineholm, ledamot
Eva Svensson, Näshulta, ledamot
Johanna Lindström, Sparreholm, ledamot
Ann-Katrin Westerlund, Eskilstuna, suppleant
Carina Holmberg, Eskilstuna, suppleant
Anna Jonsson, Koppartorp, suppleant
Karin Forsberg,  Strängnäs, suppleant

Valberedning

Anneli Henriksson, Eskilstuna
Berit Jern, Valla
Kerstin Oreholm, Flen