Marknader & Festivaler

I flera år har Hemslöjdsföreningen Sörmland medverkat på olika arrangemang i länet, exempelvis vårmarknad på Nynäs slott, Gammaldags marknad i Malmköping, Stendörrens skärgårdsmarknad och jordbrukets dag på Julita. Möt oss i marknadsvimlet och passa på att slöjda!

Tycker du att vi saknas på något återkommande arrangemang? Hör av dig till hemslöjdsföreningen sörmland och berätta var vi borde vara med!