Engagera dig

Att vara engagerad i vår förening kan innebära olika saker! Kanske är du en hejare på att tova och vill lära ut till andra? Kanske är du tidernas bästa kaffekokare och kan tänka dig att fixa fika på en aktivitet? Eller är du en digital hemslöjdare och vill hjälpa till att sprida digital information, uppdatera hemsida eller kalendarie? Engagemang behövs i olika delar av vår verksamhet, här är några exempel på hur du kan engagera dig!
 

Bli medlem
Genom ditt medlemskap stödjer du hemslöjden i Sörmland och stärker vår organisation regionalt. Som medlem får du vårt medlemsblad Handlaget fyra gånger per år. Om du dessutom registrerar din e-postadress får du några utskick mellan de fyra medlemsbladen med information om slöjdaktiviteter som är på gång i länet.
 

Skriv i Handlaget
Vårt medlemsblad Handlaget kommer ut med fyra nummer per år och behöver fyllas med ett aktuellt och spännande innehåll. Vi tar gärna emot dina texter och bilder! Recensera en bok, skriv om en utställning, gör ett slöjdarporträtt, berätta om en slöjdteknik eller kom med ditt bästa slöjdtips! Skicka din text och dina bilder till oss  klicka här>>

Vi är också intresserade av att höra dina synpunkter om Handlaget. Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker. Ska något förändras, förbättras? Eller tycker du att det är bra som det är? Läs tidigare nummer av Handlaget här>>
 

Dela med dig av din kunskap
Våra medlemmar söker ständigt nya utmaningar och slöjdtekniker att fördjupa sig i. Kanske finns det en teknik du brinner för och vill att fler ska ta del av. Bli slöjdhandledare för en kväll och dela med dig av din kunskap samtidigt som du får engagemang och glädje tillbaka. Kontakta oss>>
 

Påverka föreningens nutid och framtid
Kom till årsmötet och våra medlemsträffar och träffa andra som är engagerade i föreningen. På så sätt kan du påverka hur och med vad föreningen ska arbeta. Föreningen behöver också nya styrelseledamöter varje år. Om du är intresserad av att arbeta inom styrelsen kontakta styrelsen, så förmedlar vi kontakten till valberedningen. Sedan är det årsmötet som avgör vilka som kommer med i styrelsen.
 

Kom med på marknad och festival
Under hela året, men framförallt under vår och sommar är Hemslöjdsföreningen Sörmland inbjuden till flera olika marknader och festivaler. Nu söker vi dig som är intresserad att delta med din slöjd och visa vad du slöjdar. Kanske kan du även instruera besökarna i någon slöjdteknik och göra en prova-på-aktivitet? Låna föreningens slöjdlådor eller ta med eget material. Har du förslag på evenemang hemslöjdsföreningen borde delta vid? Kontakta oss>>
 

Ordna en slöjdträff
Finns det inga slöjdträffar där du bor? Med stöd av hemslöjdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan får du tillgång till lokaler, affischer, slöjdlådor med verktyg och material samt möjlighet att marknadsföra via vårt kontaktnät. Detta är en möjlighet att samla likasinnade som vill slöjda och därigenom få nya kontakter. Kontakta oss så hjälps vi åt>>
 

Sprid slöjden digitalt
Vidarebefordra våra nyhetsbrev Handlaget, dela det vi lägger ut på vår Facebooksida: Hemslöjdsföreningen Sörmland, läs och tipsa andra om hemslöjden på nätet.
 

Uppdatera digitalt
För att Slöjdkalendern på hemsidan ständigt ska vara aktuell behöver vi hjälpas åt att uppdatera den. Om vi är några stycken kommer kalendariet vara mer välfyllt och alltid aktuellt. Vill du hjälpa till med att uppdatera vår hemsida? Hör av dig till oss>>

Kontakta oss