Slöjdträffar

Vi anordnar slöjdträffar på flera orter i länet. Träffarna har alltid ett tema och en handledare, som visar en slöjdteknik. Slöjdträffarna är kostnadsfria för medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland, endast materialkostnad kan tillkomma.

För aktuella slöjdträffar, se Slöjdkalendern >>