Om hemslöjds-föreningen sörmland

Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands län och är intresserad av hemslöjd. Bland medlemmarna finns de som slöjdar på fritiden, de som har slöjd som yrke, de som njuter av andras slöjd och de som genom sitt medlemskap vill stötta hemslöjden i länet.

Föreningen vill med vår rika hemslöjdstradition som grund stimulera till utveckling och nyskapande, samt bidra till att kunskaper om olika slöjdtekniker tillvaratas och utvecklas.
 

För att bli medlem krävs inga förkunskaper. I föreningen delar vi med oss av våra erfarenheter och du erbjuds möjligheter att lära dig olika slöjdtekniker och slöjdtraditioner. Vi slöjdar i många olika tekniker och material.

Medlemsavgift per år:
Familj                       275 kr
Vuxen                       200 kr
Barn och ungdom    50 kr
(upp till 25 år)
 

I samarbete med länets hemslöjdskonsulenter arrangerar föreningen flera olika mötesplatser där du kan slöjda med andra. Bland annat erbjuds en omfattande kursverksamhet, två slöjdakademier för fördjupning, slöjdträffar samt prova-på-tillfällen på marknader och festivaler.

Kontakta oss så berättar vi mer>