Samarbetspartners

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdsföreningen Sörmland har ett nära samarbete med länets hemslöjdskonsulenter och tillsammans skapar vi mötesplatser genom bl.a. kurser och slöjdakademiträffar.

Hemslöjdskonsulenterna tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden. De arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. De förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. I Sörmland finns det två hemslöjdskonsulenter: en för textil och en för den hårda slöjden (trä och metall).

Konsulenterna främjar slöjden utifrån perspektiven kulturarv, näring och kunskapsförmedling och driver slöjdprojekt, anordnar kurser, workshops, utställningar och andra evenemang. De erbjuder också rådgivning för dig som är yrkesslöjdare eller är allmänt slöjdintresserad. Via konsulenterna kan du köpa material till folkdräkterna från Västra Vingåker och Österåker.

Kontakta dem gärna!

Niklas Eriksson 
Länshemslöjdskonsulent 
Specialområde hård slöjd
072 -145 02 35
Niklas.Eriksson@regionsormland.se

Fia Lindblom
Länshemslöjdskonsulent
Specialområde textil slöjd
076-147 62 15
Fia.Lindblom@regionsormland.se

Här hittar du mer information om hemslöjdskonsulenternas verksamhet>

Hembygdsförbundet

I samarbete med hembygdsförbundet undersöker hemslöjdsföreningen Sörmland vilka gemensamma nämnare föreningarna har och vad det kan leda till.