Slöjdlådor

Föreningen har åtta funktionella lådor med verktyg och material tänkta att användas i samband med slöjdträffar, marknader och kurser. Det finns två av vardera textil, plåt- och luffarslöjd, tälj och ull. Till täljlådorna hör även en täljhäst vardera.

I lådorna finns basutrustning inom respektive område och inspirerande böcker. Det krävs ingen annan utrustning än stolar och bord för att komma igång att slöjda med lådorna.

Du som är medlem i Hemslöjdsföreningen kan låna en eller flera slöjdlådor gratis när du t.ex. arrangerar en slöjdträff eller deltar i en marknad! Slöjdlådorna får inte användas i vinstsyfte eller av företag. Vi hoppas att slöjdlådorna ger många tillfällen att upptäcka slöjdens möjligheter! För att låna lådor, kontakta oss här>>

Se bilder nedan vilket ungefärligt innehåll de olika lådorna har, det kan variera något mellan lådorna och över tid.
 

Trådslöjd

Träslöjdslåda samt täljhäst

Textillåda
 

Ullåda