Styrelsen

Föreningens styrelse består av elva ledamöter och suppleanter. Styrelsen arbetar helt ideellt och ansvarar för föreningens ekonomi och verksamhet. Oftast deltar någon i styrelsen vid föreningens utåtriktade verksamhet. Du är varmt välkommen att träffa oss i marknadsvimmel, på slöjdträffar eller på slöjddemonstrationer. Vi eftersträvar att styrelsens medlemmar kommer från olika delar av länet.

Är du intresserad av en styrelseplats? Inför varje årsmöte söks nya styrelseledamöter. Hör av dig till ordföranden i föreningen, som kan förmedla kontakten vidare till valberedningen.

Är du inte redan medlem i Hemslöjdsföreningen kan du börja med att klicka på knappen nedan.
 

Styrelse 2023

Eva Svensson, Näshulta, ordförande
Johanna Lovén, Årdala, vice ordförande
Richard Horner, Nyköping, kassör
Kerstin Uppman, Nyköping,  sekreterare
Lotta Risberg, Björnlunda, ledamot
Åsa Nordqvist, Katrineholm, ledamot
Ylva G Karlsson, Katrineholm, ledamot
Anny Liivamäe, Nyköping, suppleant
Linnea Lindbom, Eskilstuna, suppleant
Margaretha Roos, Nyköping, suppleant
Mia Thorsell, Stallarholmen, suppleant

Valberedning

Vakant

Revisorer

Ulla Fjaestad, Malmköping
Sven Lindell, Flen