Sörmlands Textilakademi

Textilakademin är ett nätverk för dig som arbetar med olika textila tekniker och vill fördjupa dig, inspireras och träffa likasinnade.  Tillsammans håller vi praktiska slöjdträffar, gör studiebesök och lyssnar på föredrag.

Akademin träffas ca 2 gånger per termin. Genom att gå med i nätverket så blir du inbjuden till träffarna, som hålls på olika platser i Sörmland. Textilakademin drivs i samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland. Föreningens medlemmar har rabatt på träffarnas deltagaravgift.

Verksamheten planeras av en arbetsgrupp som består av:
Karin Sterner, länshemslöjdskonsulent, textil slöjd.
Eva Svensson, ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland.
Kerstin Uppman, styrelseledamot i Hemslöjdsföreningen Sörmland.

Varmt välkommen att gå med i Sörmlands Textilakademi!

Kontakt
Har du frågor eller kanske förslag på aktiviteter? Kontakta Karin Sterner
Länshemslöjdskonsulent
Specialområde textil slöjd
076-696 36 34
Skicka e-post till Karin

Sörmlands Täljakademi

Täljakademin är ett nätverk för dig som arbetar i trä med skärande handverktyg och vill fördjupa dig, inspireras och träffa likasinnade.  Tillsammans håller vi praktiska slöjdträffar, gör studiebesök och lyssnar på föredrag. Akademin träffas ca 2 gånger per termin.

Genom att gå med i nätverket så blir du inbjuden till träffarna, som hålls på olika platser i Sörmland. Täljakademin drivs i samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland. Föreningens medlemmar har rabatt på deltagaravgiften för träffarna.

Verksamheten planeras av en arbetsgrupp som består av:
Niklas Eriksson, länshemslöjdskonsulent hård slöjd
Ulf Andersson Eckardt, slöjdare och slöjdlärare
Ulrika Eckardt, slöjdare och lärare
Lotta Risberg, museiassistent och styrelseledamot i Hemslöjdsföreningen Sörmland

Varmt välkommen att gå med i Sörmlands Täljakademi!

Kontakt
Har du frågor eller kanske förslag på aktiviteter? Kontakta Niklas Eriksson, länshemslöjdskonsulent, hård slöjd, 
0721-45 02 35
Skicka e-post till Niklas